Wydajne systemy atramentowe
do wysokonak?adowego drukowania

RISO COMCOLOR Seria GD

RISO jest pionierem w dziedzinie wysokonak?adowego druku atramentowego. Ju? w 2004 roku firma zaprezentowa?a HC5000, najszybsz? na ?wiecie drukark? atramentow?, wyznaczaj?c tym samym pocz?tek technologii atramentowej w druku wysokonak?adowym.

>> dowiedz si? wi?cej

Nowo?ci RISO

Seria RISO ComColor FW

Mocna, a mimo to kompaktowa. Seria RISO ComColor FW wprowadza now? generacj? szybkich systemów druku atramentowego RISO: kompaktowy design, modu?owa konstrukcja, wysoka wydajno??.

>> dowiedz si? wi?cej

Dlaczego drukarki RISO
s? wyj?tkowo ekonomiczne?

Drukarki RISO s? nie tylko niewiarygodnie szybkie i oszcz?dne, ale równie? niezwykle niezawodne. S? one inteligentn? alternatyw? w porównaniu z konwencjonalnymi drukarkami, zu?ywaj? du?o mniej energii, poniewa? podczas drukowania atramentowego brak procesu utrwalania w wysokiej temperaturze. Nie potrzebuj? równie? tonera - dzi?ki temu nie dochodzi do emisji szkodliwych py?ów , co czyni drukark? RISO szczególnie przyjazn? dla ?rodowiska i ekonomiczn?.

PRODUKTYWNO?? MO?E BY? TAK WSZECHSTRONNA

Seria RISO SF

Seria RISO SF to wydajne, czarno-bia?e systemy modeli risografów. Jest synonimem prostego i wydajnego drukowania wysokich nak?adów. Istotn? cech? jest ich wysoka niezawodno??.

>> dowiedz si? wi?cej

Co sprawia, ?e RISO jest tak popularne?
Nauczyciele!

Przedstawianie, omawianie, kontrolowanie, korygowanie, motywowanie - praca nauczyciela jest prawdziwym wyzwaniem, nawet dla osób odpornych na stres. Có? za przyjemno??, ?e drukarki RISO sprawiaj?, ?e ?ycie w szkole staje si? ka?dego dnia nieco ?atwiejsze!

>> dowiedz si? wi?cej

 

 

Korzy?ci

 

 

Mniej obci??eń

Mniej obci??eń

Bez tonera, bez ozonu

Bez tonera, bez ozonu

Wi?ksza efektywno??

Wi?ksza efektywno??

Wi?cej mocy

Wi?cej mocy

Wi?cej koloru

Wi?cej koloru

Wi?cej elastyczno?ci

Wi?cej elastyczno?ci

Wi?ksza produktywno??

Wi?ksza produktywno??

 

 

 

Twoje potrzeby - nasze rozwi?zanie

 

 

 

O firmie

 

 

Riso Kagaku Corporation

RISO (Deutschland) GmbH

Nasi pracownicy