RISO FW -
nowa generacja

Seria RISO ComColor FW

Du?o mocy, a jednak kompaktowa. Seria RISO ComColor FW to nowa generacja szybkich drukarek atramentowych RISO: kompaktowy design, modu?owa konstrukcja, wysoka wydajno??. A dzi?ki procesowi druku atramentowego "na zimno", RISO ComColor FW jest równie? niezwykle przyjazny dla ?rodowiska - jak wszystkie systemy RISO.

>> dowiedz si? wi?cej

Wydajne systemy atramentowe
do wysokonak?adowego druku

Seria RISO ComColor GD

RISO jest pionierem w dziedzinie wysokonak?adowego druku atramentowego. Ju? w 2004 roku firma zaprezentowa?a HC5500, najszybsz? na ?wiecie drukark? atramentow? i w ten sposób zapocz?tkowa?a wprowadzenie technologii atramentowej w druku wysokonak?adowym.

>> Dowiedz si? wi?cej

Seria RISO SF -
kwintesencja drukowania

Seria RISO SF

Historia sukcesu risografów budowana jest ju? od 40 lat. Ich klasyczna technologia sitodruku sprawdza si? ka?dego dnia, je?li chodzi o zapewnienie bezkompromisowego, niezawodnego, wydajnego i prostego drukowania. W?a?nie za te w?a?ciwo?ci s? cenione przez u?ytkowników ju? od dziesi?cioleci. Najwa?niejszym priorytetem jest wi?c dla nas ci?g?y rozwój naszych risografów - wynikiem czego jest seria SF.

>> dowiedz si? wi?cej

Najkorzystniejszy
wybór je?li chodzi o druk
jedno/ lub dwukolorowy!

RISO MF9350

Naj?atwiejszy sposób na wej?cie w ?wiat produktywno?ci. Niezale?nie od tego, czy drukujesz dokumenty jedno-, czy dwukolorowe - dzi?ki RISO MF9350 wykorzystujesz koncepcj? technologiczn? sprawiaj?c?, ?e separacja kolorów, tworzenie matrycy i drukowanie s? niezwykle proste.

>> dowiedz si? wi?cej

RISO T2: Das Komplettpaket

RISO T2

Sie suchen eine leistungsf?hige InkJet-Cutsheet-L?sung? Eine, die nicht nur h?chst produktiv ist, sondern auch noch zuverl?ssig arbeitet und bestens ausgestattet ist für den Druck variabler Daten? Zu einem attraktiven Preis? Hier kommt Ihr Komplettpaket: Der RISO T2, das 320-Seiten InkJet-Duplex-Drucksystem für den Produktionsdruck.

>> mehr erfahren

 

 

Produkty

 

 

RISO ComColor: szybkie systemy atramentowe do wysokonak?adowego druku

 

Systemy jedno-/ dwukolorowe